TANEČNÍ MINIŠKOLIČKA

Lektor: Mgr. Stanislava Dratvová

 

Výchovně-vzdělávací náplň aktivity:

Děti se naučí správnému držení těla, zlepší si motorické dovednosti a koordinaci pohybů. Naučí se různým pohybovým říkankám, osvojí si jednoduché taneční choreografie.


 

Termín:od října 2018


PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK DĚTÍ

Učitelka: Lukáčová Anna, Kuběnová Kateřina

 

Výchovně-vzdělávací náplň aktivity:

Seznámení s vodou, otužování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj hrubé motoriky.

 

 

Termín: první lekce leden 2019


ŠKOLIČKA BRUSLENÍ

Lektor: Marian Kacíř
 
 
Termín: říjen 2018
 

Kontakt

Mateřská škola Polárka

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice
17. listopadu 1225
okr. Nový Jičín, příspěvková organizace737 159 679