TANEČNÍ A POHYBOVÝ KROUŽEK

Lektor: Mgr. Stanislava Dratvová

 

Výchovně-vzdělávací náplň aktivity:

Děti se naučí správnému držení těla, zlepší si motorické dovednosti a koordinaci pohybů. Naučí se různým pohybovým říkankám, osvojí si jednoduché taneční choreografie. Docházi k osvojování a zlepšení motorických a koordinačních dovedností dětí.


Termín: 2019/2020

Den: Středa 14 - 15h

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK DĚTÍ

Pedagogové: Jana Dětská

 

Výchovně-vzdělávací náplň aktivity:

Seznámení s vodou, otužování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj hrubé motoriky.

 

 

Termín: 2019/2020

Den: Čtvrtek

Datum: 30.4 - 25.6+26.6.2020

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ

Lektor: Marian Kacíř
 
 
Termín: říjen 2019 + březen 2020

Pedagog: Jana Dětská, Radka Jurková

HEJBÁSEK

z důvodu odchodu paní učitelky byl pro školní rok 2019/2020 zrušen