TANEČNÍ MINIŠKOLIČKA

Lektor: Mgr. Stanislava Dratvová

 

Výchovně-vzdělávací náplň aktivity:

Děti se naučí správnému držení těla, zlepší si motorické dovednosti a koordinaci pohybů. Naučí se různým pohybovým říkankám, osvojí si jednoduché taneční choreografie.


Termín: Pondělí , šk.rok 2018/2019

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK DĚTÍ

Pedagogové: Lukáčová Anna, Kuběnová Kateřina

 

Výchovně-vzdělávací náplň aktivity:

Seznámení s vodou, otužování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj hrubé motoriky.

 

 

Termín: první lekce leden 2019

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ

Lektor: Marian Kacíř
 
 
Termín: říjen 2018

 Pedagog: Eva Borýsková

HEJBÁSEK

Pohybový kroužek pro všechny naše malé sportovní nadšence plný her a sportovních aktivit.
 
Lektor:
 
Termín: Středa,šk.rok 2018/2019