PROSINEC 2018

 • 5. prosince - "Mikuláš v MŠ"
           
 • 11. prosince - "Pat a mat" - návštěva kina v KDK
 
 • 12. prosince - divadélko v MŠ
 
 • 13. prosince - "Besídka a Vánoční posezení ve školce" - v odpoledních hodinách
                
 • 19. prosince - "Vánoční oběd" pro děti

LISTOPAD 2018

 • 14. listopadu - do školičky přijde návštěva se svým environmentálním programem pro děti, Hájenka - ekologické sdružení
           
 • 21. listopadu - "Sportujeme s Emílkem" - další sportovní klání dětí mateřských škol Kopřivnice, pro předškoláčky
           
 • 20. a 22. listopadu - vánoční fotografování v MŠ

ŘÍJEN 2018

 • 9. října - "O perníkové chaloupce" - divadélko v MŠ
 
 • 16. října - "Dravci" - vzdělávací akce pro děti na hřišti základní školy
               
 • 23. října - "Exkurze na letišti Mošnov" - vzdělávací akce pro naše malé předškoláčky
 
 • 22. října - "Podzimní radovánky s dýňováním" - mimoškolní akce pro rodiče a děti na školní zahradě
 
               
 
Tento měsíc začínají nadstandartní aktivity v mateřské školce:
 • Taneční školička
 • Školička bruslení
 • Hejbásek

ZÁŘÍ 2018

 • 6. ZÁŘÍ - DEN MEDU A PÍSNIČKY na Fojtství
 
 • 12. ZÁŘÍ - INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE nových dětí v MŠ
            Ve středu v 15.30 hodin proběhne informativní schůzka ve třídě Sluníček - pro klidný průběh je účast nutná bez dětí, zajistěte si, prosím, hlídání             ratolestí.Děkujeme.
 
 • 20. ZÁŘÍ - MINIZÁTOPEK - sporotvní klání dětí mateřských školek. pro předškolní děti.
 
 • 24. ZÁŘÍ - OŠKLIVÉ KÁČÁTKO - divadélko v MŠ
 

 

 


DUBEN 2018

- 17. dubna - "Fotografování dětí" - Sluníčka

 

- 18. dubna - "Fotografování dětí" - Hvězdičky                                        

                     

- 16. dubna - "Dopravní hřiště"

Dopravní výchova dětí na dopravním hřišti v Kopřivnici. Dopolední program pro děti.  

                                      
- 23. dubna - "Den Země ve školce"

Polodenní turistická procházka přírodou.
Jak pečujeme o přírodu kolem nás, čištění studánky, sbírání odpadků, třídění odpadků, jak se v lese chováme... povídání o všem, jak můžeme naší Zemi pomáhat.


- 25. dubna - "Veverka Terka chce být policistou"

...co všechno policisté dělají? Myška se nelekne ničeho a s pomocí veverky Terky se všechno naučí.. 

(bezpečnost na silnicích, nebezpečí pro děti - cizí lidé, cizí pes..)

 

 

Předplavecký výcvik dětí - 1. lekce 4.května 2018. BŘEZEN 2018

22. března - "Otevírání studánky"

Polodenní turistická vycházka do přírody, kde se pokusíme otevřít a přivítat Jaro klíčem Petrklíčem.


?. března - "Roční období"

Ekologické sdružení Hájenka ve školce. Interaktivní program pro děti.

 - Termín bude upřesněn (z důvodu nemoci lektora)              
LEDEN 2018

31. ledna - "Návštěva knihovny"

Návštěva knihovny, povídání o knihách a dětské fantazii. Akce určena předškolním dětem.
Tematické zaměření - MASOPUST.

  
17. ledna - "Eskymácká pohádka"

Divadelní představení v mateřské škole. Divadlo Smíšek.


 
  
 "Za kamarády do ZŠ" - termín bude upřesněn

Navštívíme kamarády, kteří už jsou v 1. třídě základní školy. Podíváme se do tříd, vyzkoušíme si, jak to ve škole chodí...

 

Pokračování taneční školičky.

Připravujeme přednášku pro rodiče "Školní zralost"PROSINEC 2017

 • 5. prosince – ,,Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší ?“

Návštěva ČERTA, MIKULÁŠE a ANDĚLA s nadílkou v MŠ.

 

 • 6. prosince – ,,Mikuláš, Mikuláš, přišel s čertem na koláč“ – v MŠ

Návštěva ČERTA, MIKULÁŠE a ANDĚLA ze základní školy – společné zpívání.

 

 • 7. prosince - ,,Kino - překvapení“ – v KDK

Firma Brose CZ s.r.o. naděluje všem kopřivnickým školkáčkům k Mikuláši dárečky v podobě filmových představení.

 

 • 8. prosince – ,,Divadlo Koloběžka – Trampoty čerta Huberta“ – v MŠ

 

 • 13. prosince - ,,Vánoce na dědině“ - výlet do Rožnova p. R. (pro předškolní děti)

Tradiční a velice oblíbený program, na kterém se při procházce Valašskou dědinou děti seznámí s obvyklými zimními pracemi, přípravami Vánoc a vánočním zvykoslovím.

 

 • 19. prosince (úterý) – ,,Vánoční besídka a mini jarmark“ – v MŠ

Hned při příchodu na Vás budou čekat s láskou vyrobené vánoční drobnosti a dekorace, které si budete moci zakoupit na mini jarmarku a přispět tak naší škole na zájmovou činnost dětí. Můžete shlédnout hudební vystoupení a těšit se také můžete na vánoční koledy, básničky, říkadla a určitě i malé překvapení. Anebo jen tak nasát vánoční atmosféru, vychutnat si cukrovíčko, nebo vánoční punč.

 

 • 21. prosince - ,,Sváteční oběd“ - v MŠ

S dětmi si v dopoledních hodinách uděláme v mateřské škole vánoční atmosféru, kde budeme pojídat cukrovíčko a sváteční oběd v podobě zlaté rybky s bramborovou kaší…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužky: Taneční školička


LISTOPAD 2017

 • 13. listopadu - ,,Motýlek" - v KDK 

Vystoupení dětí s handicapem. Tyto děti a jejich paní učitelky nám chtějí ukázat, jak je
důležitá integrace handicapovaných dětí a mládeže do běžné společnosti.

 •   
 •   
    
    
   14. listopadu - ,,Hájenka - Plšíkův zimní spánek" - ekologický program
  (sluníčka)
 • 15. listopadu - ,,Hájenka - Plšíkův zimní spánek" - ekologický program
  hvězdičky)

Děti se dovědí, jak plšík vypadá, že spí pravým zimním spánkem, budou poznávat
zvířátka podle zvuku, dovědí se, co je ukryto ve vajíčku a pomohou vybrat
potravu pro zvířátka, která v zimě nespí a co vlastně dělají.


                  

 • 23. listopadu - ,,Knihovna - "Uspávání zvířátek" - pro předškolní děti

Předškoláci navštíví dopoledne knihovnu, kde si s paní knihovnici budou povídat o
zvířátkách v zimě. 

 • 27. listopadu - ,,Pásmo pohádek Kokino" - v KDK

Pohádky pro naše nejmenší např. Kocour Mikeš, Štaflík a Špagetka,
Krteček, Mach a Šebestová.


 • 29. listopadu - "O pejskovi a kočičce" - divadlo v KDK

                      

 

Kroužky: Taneční školička - každé pondělíŘÍJEN 2017

 • 11. října – ,,Hukvaldy“ – výlet autobusem

11. října ve středu s dětmi pojedeme autobusem na výlet na Hukvaldy, kde si projdeme oboru, pohladíme lišku Bystroušku a dojdeme až nahoru pod hrad. Cestou se budeme kochat přírodou a zpívat písničky.

 

 

 • 30. října – ,,Dýňování“ – v MŠ na zahradě

Na pondělí 30.10.2017 chystáme ,,Dýňování na zahradě“. Pokud nám vyjde počasí, začínáme v 15.00hod. V případě deště, se akce nekoná. Bližší informace se dozvíte  na nástěnkách.

Společná mimoškolní akce s rodiči.

 

 

Kroužky: Taneční školička


ZÁŘÍ 2017

 • 7. září – ,,Den medu“ – Na Fojtství v Kopřivnici

S předškolními dětmi navštívíme ,,festival medu“ . Děti se děti se dovědí důvody, proč včelaři včelky chovají a seznámí se se včelařskou terminologií, pomůckami, které včelař při práci používá i v čem a jak dnes včelky žijí.

 

 • 8. září – ,,Divadélko Koloběžka“ – v MŠ

V pátek k nám dopoledne do školky přijede divadlo Koloběžka a zahraje nám Houbařskou pohádku. Už se těšíme :).

 

 • 12. září – ,,INFORMATIVNÍ SCHŮZKA“ – v MŠ

V ÚTERÝ 12. září v 15:45hod proběhne informativní schůza pro rodiče nových dětí a pro rodiče předškolních dětí – na oddělení Sluníček – účast bez dětí, zajistěte si na tuto schůzku hlídání.

 

 • 14. září - ,, Minizátopek“ – ZŠ Emila Zátopka

Tato akce je pro předškoláky. Každoročně se setkávají děti ze všech mateřských škol v hale ZŠ Emila Zátopka, aby si s ostatními kamarády protáhly tělíčko a změřily síly v běhu na 200m a v překážkové dráze.

 


ČERVEN

 • 2. června - ,,DEN DĚTÍ“ – stezka s překvapením v blízkosti MŠ.

Děti budou muset hledat fáborky, kde budou plnit úkoly. Na konci je čeká poklad.

 • 7. června - "Minivíceboj" mateřských škol

Sportovní klání dětí všech mateřských škol. v odpoledních hodinách na hřišti ZŠ E. Zátopka.

 

 • 9. června – ,,LYŽAŘSKÁ CHATA V KOPŘIVNICI“ – rozloučení s předškoláčky a se školním rokem

Zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a známé k velké příležitosti ,,ukončení školního roku a rozloučení se s předškoláčky“- čeká vás slavnostní pasování dětí na školáky a program. Vezměte sebou buřty na opečení .. Dobrou  náladu.

 • 15. června – ,,KOUPALIŠTĚ RICCO - PŘÍBOR“

Celodenní výlet, kde děti čeká bohatý program i s obědem.

 

Pokračování kroužku - předplavecký výcvik dětí.


KVĚTEN

 • 4. května – ,,Záchranná stanice – Bartošovice“ – výlet autobusem

S dětmi pojedeme do Bartošovic navštívit Záchrannou stanici v Bartošovicích, kde uvidíme vnitřní expozice věnované krajině Poodří, ve které najdeme dioramata zobrazující rostliny i živočichy listnatého lesa, okolí toku Odry i pohled pod hladinu stojatých vod.

 

 • 10. května – ,,Den matek - SLUNÍČKA“ -  v MŠ

Vážení rodiče, babičky a dědečkové rádi bychom Vás pozvali na besídku ke Dni matek, která se koná 10. května ve středu od 15:00hodin na třídě sluníček.

 • 12. května – ,,Den matek - HVĚZDIČKY“                                                 

Vážení rodiče, babičky a dědečkové rádi bychom Vás pozvali na besídku ke Dni matek, která se koná 12. května v pátek. Sraz před MŠ v 15hod.

 

 • 16. května - ,,Individuální schůzky pro rodiče“ – v MŠ

16. května v úterý budou v MŠ probíhat individuální schůzky. V čase od 15:30hod. Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně vaší ratolesti, nebo prosbu popřípadě připomínku, zeptejte se vašich paní učitelek J.

 

 • 25. května - ,,Taneční koncert“ – v KDK

S dětmi navštívíme v KDK taneční koncerty ZUŠ ZDEŇKA BURIANA. Ukázka celoroční práce žáků a učitelů tanečního oboru kopřivnické Základní umělecké školy Zdeňka Buriana.

 

 • 30. května - ,,Polytechnika“ – Fryčovice

Polytechnické vzdělávání - Záměrem polytechnického vzdělávání je probudit zájem a rozvoj technického myšlení již v předškolním věku. Rozvíjíme technické myšlení dětí, jejich tvořivost, představivost, manuální zručnost. Chceme, aby děti pochopily, že každý výrobek, který vidí před sebou, musel někdo vymyslet a vyrobit. Děti experimentují. Tím dojde k pochopení souvislostí takových jevů a postupů, jaké se dějí v reálné praxi. Co je to a jak to funguje. V MŠ mají děti velké množství pomůcek, které motivují k rozvoji technických dovedností. 

Pomocí konstruktivních her a stavebnic rozvíjíme pracovní dovednosti a manuální zručnost dětí. Učíme je samostatnosti při hledání postupů během jednotlivých činností. Vytvářením racionálního vztahu k technice, aplikací technických poznatků a vytvářením postupů rozvíjíme tvořivé technické myšlení. Zapojováním dětí do manuálních činností podporujeme touhu tvořit a získávat správné pracovní návyky.

Pokračování kroužků - taneční školička, fotbálek.

Nově začíná - předplavecký výcvik dětí.


DUBEN

6. dubna – ,,Knihovna – Jaro velí“  (Pro předškolní děti)

Předškoláci navštíví dopoledne knihovnu, kde si s paní knihovnici budou povídat o jaru.

 

11. dubna – ,,ENKAUSTIKA - Velikonoční malování“  - v MŠ

Enkaustika -  je malířská technika starověkého antického původu, při níž se užívalo barviv třených se zvlášť připraveným voskem. Úžasně tvořivé malování horkým voskem, krásnými barvami a světlem, přináší spoustu překvapení a radosti. Umožňuje nejen otevření skrytých schopností a kreativní seberealizaci.

 

 

25. dubna – ,,Malá čarodějnice“ - divadlo v KDK                                                  

Čarodějnici, o které se v této pohádce vypráví, je sto dvacet sedm let. Zdá se Vám to hodně? Jenže ve světě kouzel je to málo! Proto se naší čarodějnici říká malá čarodějnice. A jen tak mezi námi: když v utajení vyrazí na rej svých dospělých kolegyň, způsobí tím pěknou polízanici. Nejenom, že jí odhalí a za trest seberou létající koště, ke všemu se musí za jediný rok připravit na těžkou zkoušku. Ještě, že má mluvícího havrana a spoustu dobré nálady!

 

26. dubna - ,,Divadlo koloběžka“ – v MŠ

Ve středu 26. dubna 2017 k nám dopoledne do školky přijede divadlo Koloběžka a zahraje nám pohádku Jak ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce. Už se těšíme :)

 

 


BŘEZEN 2017

 • 14. března – ,,Adolf Dudek“ – Hrajeme si na malíře – v mateřské škole

Vystoupení “HRAJEME SI NA MALÍŘE” je zábavná, interaktivní show pro nejmenší děti, ve které se seznámí zábavným způsobem, přiměřeným jejich věku s prací ilustrátora dětských knih. Přímo před zraky dětí vznikají na keramické tabuli jednoduché obrázky, které jsou dětmi aktivně doplňovány. Celé vystoupení hýří barvami a humorem. Děti při něm zapojují všechny smysly a rozvíjí se jejich fantazie.

 

 • 20. března– ,,Svět hraček“ v KDK - Současná pohádka o hračkách vytoužených i odložených s písničkami Jana Svěráka a Jaroslava Uhlíře

Pohádka o vytoužených a odložených hračkách jen trochu ztřeštěnou zábavou pro malé i velké diváky nebo spíš satiricky nastaveným zrcadlem naší současnosti zahlcené věčnou soutěživostí a hromaděním zbytečných věcí.

 

 • 21. března– ,,Školní zralost“ přednáška pro rodiče o školní zralosti, v mateřské škole v 15:30hod.

Jak poznáme, že dítě začíná být zralé na vstup do školy, to vše se dovíte na přednášce.

 • 23. března– ,,Minizoo“ ve Štramberku

Návštěva Expozice funguje jako součást zařízení pro chov a odchov akvarijních a terarijních zvířat, pěstování kaktusů a tropických rostlin.


ÚNOR 2017

 • 2. února– ,,Psí spřežení“ (MASHEŘI) (přeložena akce z ledna)

Dopolední program pro děti ve školce a kolem ní....

 • 21. února – ,,Návštěva prvních tříd“ pro předškolní děti

S předškoláky navštívíme 1. třídu naší základní školy 17. listopadu. Paní učitelky prvních tříd spolu s prvňáčky nám ukáži, jak to chodí ve škole. Z lavic se na nás určitě usměje mnoho známých tvářiček.

 

 • 23. února – ,,Maškarní rej v mateřské škole“

V dopoledních hodinách se uskuteční v mateřské škole ,,MAŠKARNÍ REJ“. Pro děti bude přichystán program formou her a diskotéka. Všechny masky jsou vítány.

Kroužky: Fotbálek, taneční školička


LEDEN 2017

 • 10. ledna – ,,Psí spřežení“ (MASHEŘI)

Dopolední program pro děti ve školce a kolem ní....

Psí spřežení, jízda se psím spřežením nebo musherství (mašérství), je sport, při kterém dva nebo více psů v postrojích tahají svého psovoda – mašéra na speciálních saních nebo na řiditelném vozíku. Postavení psů záleží na jejich výcviku, stáří a zkušenosti. Vepředu běží takzvaný vedoucí pes (nejinteligentnější ze smečky), za ním nebo vedle něho starší a slabší psi a úplně vzadu mladí, silní a nezkušení psi.

Výcvik saňových psů začíná od jejich druhého měsíce života (tj. odloučení od matky). Začíná se každodenním během a učením základních povelů. Nejzákladnějším povelem je přivolání na jméno. U mladých štěňat nemusíme používat obojek, necháváme psa volně pobíhat po okolí. Pokud se příliš vzdálí, zavoláme jej jménem a nabídneme pamlsek. Při každém přivolání psa odměníme.

 

 • 11. ledna – ,,Řemeslo má zlaté dno“

Hudební program pro děti v KDK.

Ten umí to a ten zas tohle... už bohužel dávno neplatí. Schopných řemeslníků je stále míň a míň. V pořadu ,,Řemeslo má zlaté dno“ dětem ukážeme, že být zedníkem či prodavačkou má smysl a vyplatí se to.

 

 • 19. ledna - ,, Plšíkův zimní spánek“ 


HÁJENKA – ekologický program pro děti u nís ve školce

Děti se dovědí, jak plšík vypadá, že spí pravým zimním spánkem, budou poznávat zvířátka podle zvuku, dovědí se co je ukryto ve vajíčku a pomůžou vybrat potravu pro zvířátka, která v zimě nespí a co vlastně dělají.


PROSINEC 2016

 • 1. prosince – „Maminko, tatínku, pracuj s námi chvilinku“

Odpolední tvoření s rodiči v MŠ.

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 od 14.3 0hodin Vás srdečně zveme na vánoční tvoření rodičů s dětmi. Zváni jsou samozřejmě i babičky a dědečkové! Tvořit se bude v prostorách školní třídy naší školičky a vyrábět budeme vánoční svícny a přáníčka. S sebou si přineste svíčky (nejlépe čajové) do svícínku. Těšíme se na krásné předvánoční odpoledne plné pohody a vzájemné spolupráce!

 

 • 6. prosince – ,,Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší“

Návštěva ČERTA, MIKULÁŠE a ANDĚLA v MŠ.

 

 • 7. prosince – ,,Vánoční ozdoby - baňkování“

Malování baněk v MŠ. Děti si vyzkouší namalovat a vyzdobit baňky, podle vlastní fantazie.

 

 • 9. prosince - ,, Pat a Mat“

Kino v KDK. Firma Brose CZ s.r.o. naděluje všem kopřivnickým školkáčkům k Mikuláši dárečky v podobě filmových představení.

 

 • 15. prosince – ,,Vánoční besídka a mini jarmark“

Hned při příchodu na Vás budou čekat s láskou vyrobené vánoční drobnosti a dekorace. Můžete shlédnout hudební vystoupení a těšit se také můžete na vánoční koledy, básničky, říkadla a určitě i malé překvapení. Anebo jen tak nasát vánoční atmosféru, vychutnat si cukrovíčko nebo vánoční punč.

 

 • 20. prosince - ,,Sváteční oběd“

S dětmi si v dopoledních hodinách uděláme v mateřské škole vánoční atmosféru, kde budeme pojídat cukrovíčko a sváteční oběd v podobě zlaté rybky s bramborovou kaší…

 

 

 

Kroužky: Fotbálek, taneční školička


LISTOPAD 2016

 • 2. listopadu – ,,Knihovna - Uspávání zvířátek“ (Pro předškolní děti)

Předškoláci navštíví dopoledne knihovnu, kde si s paní knihovnici budou povídat o zvířátkách v zimě.

                                                       

 • 7. listopadu – ,,Motýlek“

Vystoupení děti s handicapem v KDK. Tyto děti chtějí ukázat, jak je důležitá integrace handicapovaných dětí a mládeže do běžné společnosti.

 

 • 9. listopadu – ,, Myška Klárka a veverka Terka a pan Všudybýlek“

Divadelní představení v mateřské škole. Tak trochu cestovatelská pohádka o tom, jak je důležité mít kamarády a vzájemně si pomáhat.

 • 22. listopadu - ,,Příhody včelích medvídků“

Divadelní představení v KDK. Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z televizních večerníčků. Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim. A víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu? Proč je podzim tak sladký? Kde spí v zimě pavouk? Co dělají Čmeláčci o Vánocích? To už děti uvidí samy.

 

 

Kroužky: Fotbálek, taneční školička


ŘÍJEN 2016

 • 8. října – ,,Když jde kůzle otevřít“

Známá pohádka "O neposlušných kůzlatech" se stala základem pro nové zpracování - ,,Když jde kůzle otevřít“, ve kterém nechybí laskavý humor a řada pěkných písniček.

 

 • 11. října – ,,Den stromů – lípa, jasan, javor“-  Zámek Lešná

Hry, aktivity a poznávání stromů mají za cíl uvědomit si význam stromů pro člověka - mytologie, léčivé účinky, využití dřeva apod. Vybrané stromy detailně poznáváme přímo v terénu, takže si děti propojí výklad s názornou ukázkou. Na třech stanovištích děti postupně poznají konkrétní stromy z různých úhlů pohledu.

1. stanoviště: Lípa - národní strom, léčivé účinky, čichové poznávání

2. stanoviště: Jasan - strom v mytologií, výrobky z jasanového dřeva

3. stanoviště: Javor - pestrá rodina se zajímavými listy, strom zenových zahrad

 • 20. října - ,,Drakiáda a dýňování“ v MŠ Polárka

Na čtvrtek 20.10.2016 chystáme ,,Drakiádu a dýňování“. Pokud nám vyjde počasí, začínáme v 15.00 hod. V případě deště se akce nekoná. Bližší informace na nástěnkách.

 

Kroužky: Fotbálek, taneční školička


ZÁŘÍ 2016

 • 8. září – ,,INFORMATIVNÍ SCHŮZKA“ ve čtvrtek 8. září v 15:30hod proběhne infoschůzka pro rodiče nových dětí – na oddělení Sluníček – pro klidný průběh, prosíme rodiče, o zajistění hlídání svých dětí

 

 • 15. září - "Minizátopek"

Sportovní klání dětí mateřských škol. Akce určena pro předškolní děti. Štafetový běh na počest rodáka a velkého sportovce E. Zátopka.

 

 • 19. září – ,,ENKAUSTIKA“ malování na kamínky (pro předškolní děti)

Enkaustika je starověká malířská technika malování voskem. Děti si ve skupinkách vyzkouší práci s enukaustickým perem, kdy si samy vytvoří malovaný kámen.

 

 • 29. září - ,, Jak se brouček ztratil“ divadlo Leonka u nás v MŠ

Divadélko s půlmetrovými loutkami Broučka a Berušky zahraje hudebně-pohybovou pohádku o broučkovi a berušce.


ČERVEN 2016

 • 6. června – ,,MARŤÁNCI“ (pro předškolní děti) – ŠKOLA Z MARSU, NEBOLI MARŤÁNSKÁ MISE

Předškolní děti navštíví kulturní dům, kde je čeká multimediální interaktivní koncert s audiovizuálními efekty (videoprojekce, kosmická scéna, laser animace, simulace vesmíru, planet a postaviček marťánků…). Koncert přiblíží dětem prostřednictvím písniček vesmír jako realitu, která obklopuje zeměkouli. Během koncertu děti soutěží o drobné ceny.

 

 • 7. června - ,,Návštěva záchranky “ (třída sluníčka)

Návštěva a prohlídka Zdravotnické záchranné služby v Kopřivnici – děti budou mít možnost si prohlédnout sanitku a prostory, ve kterých se připravují jak sanitní vozy na výjezdy, tak zázemí záchranářů.

 

 • 10. června  – ,,VANAIVAN“ – rozloučení s předškoláčky a se školním rokem

Zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a známé k velké příležitosti ,,ukončení školního roku a rozloučení se s předškoláčky“- čeká vás slavnostní pasování dětí na školáky a bohatý program.

 

 • 15. června  – ,,LIŠČÍ MLÝN“ – výlet Polárky - Indiánský program pro děti

Indiáni ještě nevymřeli – děti se seznámí, co je to ,,TÝPÍ, INITY, SUŠÁKY, RÁMY“, také se seznámí s tím, jaké nástroje a zbraně používali indiániDUBEN 2016

 • 8. dubna – ,,Mini farma“ (třída sluníčka)
 • 12. dubna,,Mini farma“ (třída hvězdičky)

Návštěva statku v Kopřivnici – děti se seznámí s různými hospodářskými zvířaty a jejich potravou, či s tím, jak jsou pro nás užitečná.

 

 • 13. dubna – Návštěva ze ZUŠ Z. Buriana

Ukázka předškolním dětem hudebních nástrojů.

 • 20. dubna – ,,Dopravní hřiště“

Návštěva dopravního hřiště v Kopřivnici. Všude kolem nás číhá spousta nebezpečí. Abychom děti zdárně připravili na to, stát se účastníky dopravního provozu, rozhodli jsme se v naší MŠ zdokonalit a obohatit teoretické znalosti a vědomosti o znalosti praktické. Proto jsme domluvili dětem návštěvu dopravního hřiště.

 

 • 22. dubna – ,,Den Země“

Program ke Dni Země pro děti.

 

 • 26. dubna – ,,Návštěva záchranky “ (třída hvězdičky)
 • 27. dubna - ,,Návštěva záchranky “ (třída sluníčka)

Návštěva a prohlídka Zdravotnické záchranné služby v Kopřivnici – děti budou mít možnost si prohlédnout sanitku a prostory, ve kterých se připravují jak sanitní vozy na výjezdy, tak zázemí záchranářů.

Změna termínu akce vyhrazena.


BŘEZEN 2016

 • 1. března - „Zimní příhody včelích medvídků“

Divadelní představení pro děti v kulturním domě.

 

 • 9. března - "Návštěva knihovny"

Březen - měsíc knihy a čtenářů. Návštěva knihovny, povídání o knihách a dětské fantazii :-) Akce určena předškolním dětem.

 

 • 14. března - „Velikonoce v Podbeskydí“    

Návštěva muzea Z. Freuda v Příboře.                    

Vyprávění o tom, jak se vajíčko stalo rituálním předmětem a symbolem Velikonoc. Ukázky zvykoslovných tradic i s velikonočními kraslicemi.

Třída Hvězdiček

                                               

 • 21. března - „Velikonoce v Podbeskydí“    

Návštěva muzea Z. Freuda v Příboře.                    

Vyprávění o tom, jak se vajíčko stalo rituálním předmětem a symbolem Velikonoc. Ukázky zvykoslovných tradic i s velikonočními kraslicemi.

Třída Sluníček

 • 30. března – „Za hasiči“

Polodenní výlet do Frýdku Místku. Návštěva hasičské zbrojnice. Prohlídka areálu, ukázka výcviku a jiné dobrodružství.

 • 30. března - "Zápis do mateřské školy“

ÚNOR 2016

 • 11. února - "Zápis do základní školy"

 

 • 17. února - "Maškarní ples"

Mimoškolní akce pro všechny děti a rodiče školky v restauraci Na koupališti v Kopřivnici. Začátek karnevalového dovádění v 16.00 hodin.

Masky, veselou náladu a chuť si zatancovat s sebou :-)

                         

 • Pokračování nadstandartních kroužků: fotbalová školička, taneční školička

LEDEN 2016

 • 19. ledna - "Jak měsíc putoval ke slunci na návštěvu"

Mobilní planetárium ve školce.

Měsíc v pohádce putuje po nebeské sféře – zvěrokruhu, protože se kdysi rozhodl, že by chtěl spatřit Slunce.
Zažívá při svém putování různá dobrodružství a potkává několik moudrých rádců - setkává se s dvanácti znameními, které mu pomáhají jít za Sluncem tou správnou cestou a dohonit ho.

Pořad je oblíbený zvlášť u těch nejmenších, protože si pak zvědavě navzájem povídají, v jakém se kdo narodil znamení.
I když je tato filmová pohádka svou formou přístupná už dětem od tří let, jejím tvůrcům se velmi dobře podařilo symbolicky vysvětlit i složitější jevy astronomie, které na nebi pozorujeme.

 •     20. ledna - "Za kamarády do ZŠ"

Navštívíme kamarády, kteří už jsou v 1. třídě základní školy. Podíváme se do tříd, vyzkoušíme si, jak to ve škole chodí...


 • 26. ledna - "Školní zralost dětí"

Školku navštíví paní psycholožka, paní logopedka a paní učitelka základní školy.

Beseda s rodiči předškoláčků  na téma "Školní zralost dítěte". Začátek v 15.30 hodin ve třídě Sluníček. Těšíme se na hojnou účast.
Kontakt

Mateřská škola Polárka

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice
17. listopadu 1225
okr. Nový Jičín, příspěvková organizace737 159 679