O nás

Mateřská škola „POLÁRKA"

         Polárka je nejjasnější hvězda na obloze, které se občas říká Severka. Je jasnější než Slunce a je velice důležitým bodem na nebi, který nám udává směr k Severu. Což z ní dělá Severní Polární hvězdu.

         Naši mateřskou školku „Polárku" také najdete na Severu, lépe řečeno na severní straně města, na ulici 17. listopadu při Základní škole. Doufáme a pevně věříme, že i tato mateřská školka bude pro mnohé děti a rodiče tou nejjasnější hvězdičkou na Zemi.

         Mateřská škola se během září 2011 rozezněla dětskými hlásky. Najdete tady dvě věkově smíšené třídy, pro děti od tří do šesti let. Vycházíme vstříc sourozeneckým párům a kamarádům, kteří chtějí být spolu ve třídě. Děti mají k dispozici v nově vybavených třídách plno podnětných hraček nejen pro hru, ale i pro rozvoj dovedností, znalostí a schopností dětí předškolního věku.

         Přály bychom si, aby nás všechny „Polárka" vedla tím správným směrem, kterým bezpečně a spokojeně doplujeme do přístavu. Školička a rodina tak budou tím nejcennějším pro všechny děti, vás rodiče i pro nás učitelky.