Obecná charakteristika

Mateřská škola se pro děti předškolního věku otevřela 19. září 2011. Mateřská škola je součástí Základní školy 17. listopadu. Nese název Polárka.

Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy základní školy, v oddělené části pavilonu se samostatným vstupem. Má k dispozici dvě prostorné herny, třídy, sociální vybavení, jídelnu a šatny. Děti mohou využívat tělocvičnu základní školy. U školky je k dispozici nově zrekonstruovaná zahrada.

Mateřská škola se nachází v okrajové části města. Přestože je v sídlištní zástavbě, je izolována od větší komunikace a hluku s pozvolným vstupem do přírody. Pro vycházky je tu ideální prostředí polí, luk a lesů s nepřebernými možnostmi pro sport a hry. Děti jsou každodenně venku a mají potřebnou míru volného pohybu.

Mateřská škola Polárka je dvoutřídní mateřskou školou, s celkovou kapacitou 48 dětí. Třídy jsou  rozděleny na přeškoláky a věkově smíšenou třídu. Ta je od 3 do 5 let, s možností umístění sourozenců a kamarádů spolu ve třídě. Zařízení a vybavení tříd odpovídá počtu dětí, jejich zájmům a potřebám, slouží ke skupinové a individuální činnosti dětí.

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování nejen dětem, ale i zaměstnancům. Dětem je poskytována plnohodnotná a pestrá strava dle příslušných norem a předpisů. Pitný režim je samozřejmostí a je zajištěn dostatečným množstvím nápojů v průběhu celého dne.

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku. Jsou respektovány potřeby dětí formou prožitkového a situačního učení, organizace dne v mateřské škole je dostatečně podle potřeby flexibilní.

Pro děti je připraveno příjemné prostředí s rodinnou atmosférou.