Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019
Kontakt

Mateřská škola Polárka

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice
17. listopadu 1225
okr. Nový Jičín, příspěvková organizace737 159 679