Režim dne

 

Mateřská škola je otevřena v době od 6.00 – 16.00 hodin.

6.00 - 8.00        scházení dětí

                        volné spontánní ranní činnosti, skupinové činnosti, individuální činnosti

8.00 - 8.15    komunitní kruh - přivítání dětí

                        nastínění programu dne    

8.15 - 8.20        radost z pohybu

                        tělovýchovné chvilky - pohybové hry, cvičení

8.20 - 9.00        osobní hygiena

                        dopolední svačinka

9.00 - 9.30        integrované, didakticky cílené celky zaměřené na rozvoj dítěte

                        hudební, pohybové, výtvarné, pracovní činnosti,

                        sociální dovednosti, tvořivost a myšlení

  9.30 - 11.30    pobyt venku - vycházka nebo pobyt na zahradě

11.30 - 12.00    oběd, osobní hygiena

12:00 - 12:15    vyzvedávání dětí, které jdou domů po obědě

12.00 - 13.45    spánek či odpočinek dětí - relaxace, prohlížení knih

13.45 - 16.00    odpolední svačinka

                        spontánní odpolední činnosti, volné hry dle výběru nebo přání dětí

                        rozcházení dětí