Systém vyúčtování

 

Systém vyúčtování stravného ve ŠJ při ZŠ a MŠ 17. listopadu

 

Školní jídelna při ZŠ a MŠ 17. listopadu využívá program Ulrich software určený pro stravování ve školních jídelnách.

Měsíční zálohy na stravné jsou vypočítány podle počtu stravných dnů v daném měsíci.

Cena celodenní stravy činí 32 kč.

Pro lepší ilustraci uvádím konkrétní příklad:

Záloha stržená v srpnu počítá s 20 stravnými dny v měsíci září, tedy 20 x 32 Kč = 640 Kč.

Záloha stržená v září počítá s 22 stravnými dny v měsíci říjnu, tedy 22 x 32 = 704 Kč.

Záloha stržená v říjnu počítá s 21 stravnými dny v listopadu, tedy 21 x 32 = 672 Kč, ALE!!!

zároveň v tomto měsíci dojde k vyúčtování skutečně odebraných obědů za měsíc září, tzn. že pokud byl žák nemocen v září 5 dnů a obědy byly odhlášeny, odečte se od částky 672 Kč 160 Kč, tudíž se strhne pouze 512 Kč.

Stejným systémem (tedy vyúčtování ob měsíc) se pokračuje po celý školní rok.

Informace pro MŠ:

Ke strhávání plateb stravného dochází i během školních prázdnin, přestože je dítě odhlášeno např. i na celý jeden měsíc. K vyúčtování dochází stále stejným způsobem (viz výše).

Tento systém placení stravného platí nejen pro platby z účtu, ale také pro platby složenkou!

Celodenní strava by měla být urhazena v tomto měsící, vždy na měsíc následující (tedy v září se platí strava na říjen). Ve výjimečných případech v prvním týdnu daného měsíce.

 

Vedoucí stravování: Polívka Tomáš